Η έκθεση περιλαμβάνει 64 φωτογραφίες. Στο υλικό συγκαταλέγονται χάρτες από το Αρχειοφυλάκιο Ιστορικών Συνόρων του Περού, φωτογραφίες από την αποστολή στο Machu Picchu από τον Hiram Bingham, φωτογραφίες των Περουβιανών Dr. Kenneth και Ruth Wright, καθώς και φωτογραφίες του Machu Picchu με τη χλωρίδα και την πανίδα που το περιβάλλει.

Η Αρχαία Πόλη Machu Picchu συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Πολιτισμική και Φυσική Κληρονομιά της Unesco και από την 7η Ιουλίου 2007 έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα νέα θαύματα του κόσμου. Η παρουσίαση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα πρώτα 300 κομμάτια από τις εκσκαφές στο Maccu Picchu επιστράφηκαν τον Μάρτιο του 2011 και τώρα εκτίθενται για πρώτη φορά στο Περού, επιδιώκει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διεθνείς πολιτισμικές σχέσεις και να ενδυναμώσει την παγκόσμια συνεργασία για την επιστροφή πολιτισμικών αντικειμένων, αντιπροσωπευτικών των μεγάλων πολιτισμών, των οποίων όλοι είμαστε κληρονόμοι.