Το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου Ηρακλειδών «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ξεκινά τον Οκτώβριο 2014.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια και επέκταση του γνωστού από το 2004 προγράμματος «Τέχνη και Μαθηματικά». Στο νέο αυτό διευρυμένο πρόγραμμα, πραγματοποιείται μια διαδρομή στα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης, σε συνδυασμό με τις γνωστές διαδρομές «Από την αισθητική της Τέχνης στη Λογική των Μαθηματικών».

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πορεία αναζήτησης της διασύνδεσης Επιστήμης, Τέχνης και Μαθηματικών, μέσα από δραστηριότητες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με διαδραστικά και παραστατικά εκθέματα εκλαΐκευσης και κατανόησης της επιστημονικής σκέψης, καθώς και επιλεγμένα έργα Τέχνης από τα σημαντικότερα εικαστικά ρεύματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, έχει διάρκεια 2 ωρών και πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή σε δύο κύκλους 9:00-11:00 και 11:00-13:00.

Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος:
Μέρος Α’: Περιήγηση – ελεύθερη αλληλεπίδραση με τα εκθέματα υπό τη διακριτική καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου καθηγητή με σκοπό τη δημιουργία γόνιμων προβληματισμών.

Μέρος Β’: Παρουσίαση και ανάλυση συγκεκριμένης για κάθε τάξη θεματικής ενότητας στις αίθουσες διαλόγου και αλληλεπίδρασης, με χρήση πολυμεσικού εξοπλισμού και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων.

Αναλυτικά Προγράμματα:
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο