Καθώς οδεύει πλέον η τρίτη συνεχής χρονιά πραγματοποίησης των Open Studios, μεγαλώνει και η επιθυμία για τη θεσμοθέτηση της ετήσιας συνεργασίας των μεταπτυχιακών των δύο τμημάτων της σχολής, αλλά και η ανάγκη να την ανανεώσουμε αναδεικνύοντας την αξία της.

Στη διάρκεια συναντήσεων και συζητήσεων στους χώρους των εργαστηρίων, έγινε μία απόπειρα σύνδεσης θεωρητικών λόγων και εικαστικών έργων. Όσο τα εργαστήρια θα είναι ανοιχτά στο κοινό, οι επισκέπτες προ(σ)καλούνται να περιπλανηθούν σε διαφορετικούς εικαστικούς μικρόκοσμους, οι οποίοι συνθέτουν τη συνολική εικόνα του ΜΕΤ: χώροι θεσμικά προκαθορισμένοι, διαμορφώνουν και διαμορφώνονται σε μια καθημερινή εν εξελίξει συνθήκη.

Κάθε καλλιτέχνης ορίζει τον βαθμό διαφάνειας του δικού του χώρου, τον βαθμό στον οποίο επιτρέπει στο θεατή να διεισδύσει στις διεργασίες που οδηγούν στην εικόνα που έχει εκείνη τη στιγμή μπροστά του.

Τα θεωρητικά κείμενα συνιστούν μια προσπάθεια προσέγγισης της ιδιαίτερης δυναμικής αυτού του διαρκώς μεταβαλλόμενου καλλιτεχνικού γίγνεσθαι, το οποίο όμως διατηρεί την ικανότητα του να αναιρεί τη χρονική περατότητα του αποτυπωμένου λόγου: αυτό που βλέπουμε σήμερα εδώ θα είναι αύριο κάτι άλλο και θα προσφέρεται εκ νέου να ενδυθεί με λόγο.