Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στο Γαία live, Θεσσαλονίκη. Kαλλiτεχνική επιμέλεια Ορέστης Ανδρεαδάκης.