Ένα έργο του Αλέξη Σταμάτη στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας έως 5 Δεκεμβρίου 2010