"Μετά", μια παράσταση από την ομάδα ODC, σε σκηνοθεσία Έλλης Παπακωνσταντίνου. Παλιό Βυρσοδεψείο, 0ρφέως 174, Βοτανικός. 28/09 - 27/11/2011