Το δεύτερο συνέδριο "Ηθική Αισθητική" πραγματοποιείται στις 6 και 7 Ιουνίου 2011 στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη. Οι παράλληλες εκθέσεις διαρκούν από τις 06/06 έως τις 31/07.