«Εγχειρίδιο Επιβίωσης», έκθεση φωτογραφίας του Μπόρις Κιρπότιν στο ΜΙΕΤ βιβλιοπωλείο έως 3 Σεπτεμβρίου 2011