Ο Επιστάτης του Χάρολντ Πίντερ στο Απλό Θέατρο έως 17 Απριλίου 2011