Μία performance από την ομάδα BLITZ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έως 29 Μαΐου 2011