"Στο Ορφανοτροφείο..." σε κείμενο και σκηνοθεσία Χάρη Χιώτη στο studio Vis Motrix - Θεσ/νίκη έως 22 Μαΐου 2011