Παρουσίαση Βιβλίου και Έκθεση της συλλογής του Ιδρύματος Γιάννη Σπυρόπουλος από 10 έως 28 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη