Ο Τιμολέων Λειβαδίτης, στα μεγάλου μεγέθους ή μεσαίων διαστάσεων έργα του, που παρουσιάζει στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα από τις 6 Μαρτίου 2013 έως τις 13 Απριλίου 2013 υπό το γενικό τίτλο “Grande Classicism”, χρησιμοποιεί μεικτά υλικά, τα οποία αποτελούνται από φωτογραφίες δικών του λήψεων κι εκτυπώσεων.

Η κάθε “εικονιστική παράσταση”, μετατρέπεται στα έργα του, σε ένα είδος puzzle. Κι έτσι, το παρελθόν μιας “πόλης” συνδέεται με το παρόν της και η τραγικότητα με την ειρωνεία των καιρών, σε ένα είδος “μνημονίων” και “τεκμηρίων”, που διαφοροποιούν συνεχώς το νοηματικό τους περιεχόμενο, λειτουργώντας περισσότερο ως υποθέσεις αινιγμάτων, παρά τεκτενομένων “καταγραφής”.

Μέσα από τα έργα του καλλιτέχνη αναπτύσσεται μια εναισθητική προβολή, που μετατρέπεται σε προσβάσιμο πεδίο της συμμετοχικής αυτενέργειας του θεατή, ο οποίος αλλού ταυτίζεται και πότε αποστασιοποιείται από τους τόπους και τους χρόνους που διακρίνει, αναθεωρώντας ταυτοχρόνως και την ίδια αυτή “ισχύ” ή την βεβαιότητα της “καταγραφής”.

Επιπλέον, στα έργα της έκθεσης το βάθος υπαλλάσσεται με την επιφάνεια και η πύκνωση με την αραίωση της “γραφής” και των αποτυπωμάτων, το τραγικό υπαλλάσσεται και τροφοδοτεί μια υφέρπουσα καιελεγχόμενη λυρικότητα, ενώ η δραματικότητα δίνει συχνά τη θέση της σε εναγώνια υπαρξιακά ερωτήματα. Ο χώρος κατά συνέπεια γίνετε τρόπος για να δει κανείς μια κρίσιμη και σύνθετη πραγματικότητα, μέσα από τις ακραίες της συνέπειες που αποκαθηλώνουν και την ίδια στιγμή ακυρώνουν το “προφανές”.

photo: Steps to Democracy (δίπτυχο), 2012-2013, Ακρυλικό, κολάζ σε χαρτί, 225 x 300 cm