To νέο project της ισπανικής κολεκτίβας, που είναι γνωστή για μελέτες και χαρτογραφήσεις πόλεων με κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, στόχο θα έχει μία χαρτογράφηση των “κοινών” της Αθήνας και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με μία διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης. Σε ένα εργαστήριο επτά ημερών που θα λάβει χώρα στο Project Room του μουσείου αλλά και στο ίδιο το αστικό περιβάλλον της Αθήνας, οι Hackitectura και η ομάδα των συμμετεχόντων θα εξετάσουν τι σημαίνει ο όρος “commons/κοινά”, ποιά η σημασία τους σε ιδιαίτερες οικονομικές περιόδους όπως η σημερινή, και πώς εντοπίζονται αυτά στον πραγματικό και ψηφιακό χώρο μίας πόλης.

“Πρόκειται για ένα νέο πείραμα, ένα εντατικό ερευνητικό έργο”, κατά τους Pablo de Soto και José Pérez de Lama, μέλη των Hackitectura, το οποίο θα προσπαθήσει να εφαρμόσει στον ιστό μίας πόλης όσα περιγράφονται στη θεωρία για τα κοινά αγαθά από σύγχρονους στοχαστές. Σήμερα δε μιλάμε πλέον μόνο για τα φυσικά κοινά, όπως είναι η γη, το νερό, ο αέρας και τα προβλήματα καταπάτησης και ιδιοποίησης τους. Η προσοχή έχει στραφεί στα κοινά που βασίζονται σε ουσιαστικά στοιχεία της ανθρώπινης κοινωνίας και διαπερνούν κάθε δράση της, όπως γράφουν οι Hardt και Negri στο πρόσφατο βιβλίο τους Common Wealth. Ο νέος κοινός πλούτος βρίσκεται στη γλώσσα, τις συνήθειες, τις χειρονομίες, τα συναισθήματα και τους κώδικες, σε στοιχεία που σχετίζονται με την καθημερινότητα μας, τον ελεύθερο χρόνο και την εργασία μας τόσο στο ψηφιακό όσο και στο αστικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα αναζητηθούν ζώνες συνεργασίας και κοινής παραγωγής, κοινότητες διαμόρφωσης κοινών αγαθών καθώς και τρόποι οργάνωσης και υποστήριξης τους. Κοινωνικά κέντρα, μορφές ανταλλακτικής οικονομίας, χώροι μέριμνας, νέα σχήματα ανταλλαγής και γνώσης, ψηφιακά δίκτυα ομότιμης παραγωγής και πλατφόρμες συλλογικής δράσης είναι κάποια από τα σημεία που θα εντοπιστούν στον πραγματικό και ψηφιακό χώρο της πόλης, χαρτογραφώντας μέσω αυτών την τη ζωή και τη δυναμική της σύγχρονης μητρόπολης.

Το υλικό που θα συλλεχθεί από την ομάδα του εργαστηρίου θα αποτελέσει το περιεχόμενο ενός ανοιχτού διαδικτυακού χάρτη και άλλου οπτικοακουστικού υλικού που θα παρουσιαστεί στο Project Room του μουσείου και στο διαδίκτυο με την ευκαιρία της έκθεσης που θα ακολουθήσει.

Οι Hackitectura είναι ένας δυναμικός πυρήνας από αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, προγραμματιστές και ακτιβιστές που ιδρύθηκε από τους José Pérez de Lama, Sergio Moreno and Pablo de Soto το 1999 . Η δράση τους αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να διαμορφωθούν προσωρινοί χώροι που διαφεύγουν των τυπικών δομών ελέγχου και παρακολούθησης της σύγχρονης κοινωνίας. Χρησιμοποιούν το ελεύθερο λογισμικό και τις τεχνολογίες επικοινωνίας για να ανατρέψουν τις δομές εξουσίας ξεκινώντας με μία οργάνωση από κάτω και δημιουργώντας εναλλακτικές συνδέσεις μεταξύ ανόμοιων περιοχών. Η ομάδα επίσης ερευνά την επίδραση της επικοινωνίας και της τεχνολογίας σε φυσικούς χώρους, τη διαμόρφωση κοινωνικών δικτύων και την αξιοποίηση αυτών για ακτιβιστικούς σκοπούς. Προηγούμενες γνώστες χαρτογραφήσεις της ομάδας πραγματοποιήθηκαν στο στενό του Γιβραλτάρ, στην Αστούριας και στη λωρίδα της Γάζας.