Ο επιστημονικός κήπος της Μπένσαλεμ της Μαριαλένας Τσόλκα αφορά μία σειρά μεγάλων σχεδίων και εικόνων μίας αρχιτεκτονημένης εγκατάστασης στο λόφο του Λυκαβηττού. Το έργο αναπαριστά ένα φαντασιακό τοπίο μέσα στο οποίο τέχνη και επιστήμη συγκλίνουν και μορφοποιούνται με ενδιάμεσο την ανθρώπινη φύση και φυσιολογία.

Σχέδια και εικόνες εκφράζουν ένα κόσμο όπου η σύλληψη και μεταφορά ενέργειας και πληροφορίας πραγματοποιούνται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, κάτω και πάνω από τη γη και το νερό, μέσα από τον ατμό. Το τοπίο, ως ο αποδέκτης των παραγόμενων πληροφοριών και ενεργειών, προσομοιάζει ένα οργανισμό που προκύπτει από τη συμβιωτική σχέση μεταξύ της τεχνικής προσέγγισης και φαντασιακού κόσμου.

Στα σχέδια αποτυπώνεται η δομή και η μορφολογία του παραγόμενου τοπίου. Με άξονα την ανθρώπινη φυσιολογία, η εγκατάσταση διαρθρώνεται και αποκτά υπόσταση ανάλογη με αυτή του ανθρώπινου σώματος: μεγαλώνει, διασπάται, μεταβάλλεται και επαναπροσδιορίζεται. Η μεταφορά του σώματος σε κτισμένο περιβάλλον αναπαριστά τη ταυτόχρονη λειτουργία του ως δοχείο και φράγμα της φύσης. Το έργο συνθέτει ένα περιβάλλον κίνησης, άρθρωσης, ταχύτητας και επιδερμικής εντροπίας, που ταλαντεύεται ανάμεσα στη πλήρη στάση και στην οριστική κατάρρευση.