Η έκθεση «Καλοκαίρι Μέσα στο Χειμώνα» κινείται σε ένα εννοιολογικό φάσμα που έχει ως αφετηρία το καλοκαίρι και το χειμώνα. Στο πλαίσιο αυτό εννοείται το καυτό ελληνικό ηλιόλουστο καλοκαίρι, στον υπερθετικό του βαθμό, για τις ανάγκες αυτής της έκθεσης. Σε αντίθεση με αυτό, ο χειμώνας εγγράφεται σημασιολογικά ως μια περίοδος νάρκης, μια αλλαγή ταχύτητας μετά από τις εξωστρεφείς διαθέσεις του καλοκαιριού. Η εποχή του χειμώνα εμφανίζεται εδώ σαν «αναβολή» της άνθησης, μια περίοδος λιτών εκφράσεων και χειρονομιών σε σύγκριση με την εύθυμη και αισιόδοξη φύση του καλοκαιριού.

Η έκθεση «Καλοκαίρι Μέσα στο Χειμώνα» περιγράφει λοιπόν μια δυναμική-συγκρουσιακή σχέση ανάμεσα στις δύο εποχές που πλέον αντιπροσωπεύουν κάτι παραπάνω από μια καιρική συνθήκη: είναι το καλοκαίρι εκείνο που παραμένει εύθραυστο μέσα σε αυτόν το συμβολικό και διάχυτο χειμώνα ή είναι ο χειμώνας αυτός που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε μια «εκτυφλωτική» καλοκαιρινή ατμόσφαιρα;

Περισσότερες πληροφορίες για το ReMap3 μπορείτε να βρείτε εδώ