Η Αίθουσα Τέχνης Καππάτος παρουσιάζει από τις 22 Νοεμβρίου 2012 μέχρι 12 Ιανουαρίου 2013 την πρώτη ατομική έκθεση της Αλίκης Παππά με τίτλο “Leaving – Room”. Η έκθεση περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, σχέδια μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, κάρβουνο σε μουσαμά, καθώς και μια ενότητα κεραμικών γλυπτών.

Ο όρος “Living-Room”, ως οικιακός πυρήνας αλλά και κοινωνικός καθρέφτης, παραφράζεται και μετατρέπεται από σημείο σταθερής αναφοράς σε χώρο που τελικά επιβάλλει την επιλογή της φυγής. Γυναικείες φιγούρες, διπλές, αλληλοκαθρεφτίζονται, προβάλλοντας σκηνοθετημένες προτάσεις δυνητικής φυγής. Η διπλή ταυτότητα επιτάσσει την ανάγκη της επιλογής και διαπραγματεύεται με μια μπαρόκ υπερβολή το απλό ερώτημα «να μείνω ή να φύγω».

Παράλληλα, τα κεραμικά γλυπτά, υπό τον γενικό τίτλο κουαουχσικάλλι (quauhxicalli), προκύπτουν από μια διαδικασία σύγκρουσης μ’ ένα προδιαγεγραμμένο μηδενιστικό σύστημα μέσω της «χρονοθυσίας», κατ’ αναλογία με την ανθρωποθυσία στον κόσμο των Αζτέκων.

Η έννοια της σύγκρουσης, οπτικοποιημένης ή λανθάνουσας, συνιστά θεματικό πυρήνα και συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στα έργα, όπως άλλωστε και η έννοια του μη χώρου, του κενού. Αλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις έντασης και συμπίεσης οργανώνονται σε τοτεμική δομή και διατηρούν μια οριακή ισορροπία.