Η Πολιτιστική Καλλιτεχνική Εταιρεία Αστικής και Εικαστικής Παρέμβασης και ο Γεράσιμος Καππάτος διοργανώνουν την πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα του Βρετανού καλλιτέχνη Mat Chivers με τίτλο “Between the Night and the Day and the Day and the Night”(Ανάμεσα στη Νύχτα και τη Μέρα και τη Μέρα και τη Νύχτα), που παρουσιάζεται στα πλαίσια του νέου προγράμματος “Art Professionals-In-Athens Residency: Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών και Προσωπικοτήτων της Τέχνης και Παραγωγής Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Εικαστικών Έργων”, εξετάζει τα αντίρροπα φαινόμενα της υποκειμενικής και αισθησιακής σχέσης του ατόμου με τον κόσμο, καθώς και των γεωμετρικών σταθερών που τα διέπουν. Τo έργο του Chivers λειτουργεί (ή ταλαντεύεται) ανάμεσα σε πραγματικότητες (Νύχτα/Μέρα, Σκότος/Φως, Ορατό/Αόρατο, Παρουσία/Απουσία, Κίνηση/Στάση, Πολιτικό/Προσωπικό, Αισθησιακό/Νοητικό) και ανάμεσα σε καλλιτεχνικά μέσα (σχέδιο/βίντεο, γλυπτική/εγκαταστάσεις, ήχος/κίνηση), ενώ εστιάζει στους ενδιάμεσους χώρους που προκύπτουν από αυτές τις φαινομενικά αντίθετες έννοιες και μέσα.

Η νέα ενότητα έργων του καλλιτέχνη που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμονής του στο Art Professionals-In-Athens Residency επιχειρεί να ερμηνεύσει τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικό και πολιτικό φάσμα της Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην ομόνοια και στην ενότητα του κοινωνικού συνόλου. Η κεντρική εγκατάσταση με δρώμενα “Root” εμπνέεται από τις αναλογίες της διμερούς συμμετρίας του ανθρώπινου σώματος και της ασύμμετρης έκφρασής του στον κόσμο. Το έργο ενσωματώνει στοιχεία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος σε μια αινιγματική εμπειρία που αρνείται τις απόλυτες αναγνώσεις. Ο καλλιτέχνης βασίζεται σε αυτήν την αμφισημία της σωματικότητας επιχειρώντας να ανακινήσει νέες σχέσεις μεταξύ της τέχνης και της γεωμετρίας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιείται στις 23 Νοεμβρίου 2013 στην Πλατεία Μοναστηρακίου η performance με τίτλο “Root”.