Πώς είδαν οι Πέρσες μία από τις πιο σημαντικές μάχες της ελληνικής και περσικής ιστορίας; Πώς έχει καταγραφεί η μάχη του Μαραθώνα στη συνείδηση των σημερινών Ιρανών;

Μία συζήτηση για την ιστορία μέσα από το φακό του παρόντος με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών.

Πρόσωπα από τους χώρους των γραμμάτων και των επιστημών συνομιλούν με αφορμή τον εορτασμό των 2.500 χρόνων από την μάχη του Μαραθώνα. Ο θεματικός άξονας της ανοιχτής αυτής συζήτησης δεν είναι τόσο η ίδια η μάχη και η έκβασή της αλλά το πλαίσιο στο οποίο εντάχθηκε, η θέση της Περσικής Αυτοκρατορίας στον τότε γνωστό κόσμο καθώς και οι ευρύτερες συνέπειες των ελληνοπερσικών πολέμων στην εξέλιξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο έχουν καταγραφεί οι πόλεμοι αυτοί στην συλλογική συνείδηση των σημερινών Ιρανών.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε ένα κύκλο που εξετάζει την προοπτική του μέλλοντος μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος. Η προβληματική που εγείρεται αφορά στις νέες οπτικές γωνιές και ερμηνείες που προκύπτουν από μια επανεξέταση της Ιστορίας, από μια σχέση πιο ζωντανή, δημιουργική και γόνιμη με την μνήμη και το παρελθόν.

Για τις ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία.