Το Project ΜετροΛόγος αποτελεί ένα ζωντανό συλλογικό έργο που αναπτύσσεται με εικαστικές αναζητήσεις Μέτρου και Λόγου. Ξεκίνησε ως διαδικασία και αναπτύχθηκε με τη μορφή τριλογίας με το γενικό τίτλο «Μετρολόγος» και ως ανοιχτό ερώτημα, με την παρουσίαση της πρώτης έκθεσης Block σε Άσπρο – Μαύρο, ακολούθησε η έκθεση Τόποι Block – Spots και με τη λογική ένός project – εν εξελίξει ολοκληρώθηκε μέσα στο διάστημα 10 Ιουνίου – 9 Σεπτεμβρίου 2014 με το project Μετρολόγος.

Το κεντρικό ερώτημα του Μέτρου και του Λόγου, επαναπροσεγγίζεται μέσα από ένα διαδραστικό εγχείρημα που αποκτά τη μορφή εικαστικού διαλόγου. Ενώ η έκθεση παρουσιάζει από την αρχή την εικόνα ενός περατωμένου project που αλλάζει συνεχώς, καταλήγοντας στη μορφή που θα έχει στα εγκαίνια 9 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του project αναπτύχθηκαν δράσεις τόσο από τον χώρο των εικαστικών, όσο και τον χώρο της έρευνας και των επιστημών. Η ημέρα των εγκαινίων είναι «η αρχή… του τέλους» της ολοκλήρωσης του project, αλλά και της συνέχειας τους Μετρολόγου ως ανοιχτό ερώτημα και πεδίο έρευνας.