Με τους: Maurício do Valle, Odete Lara, Othon Bastos

Ο «Antonio das Mortes» είναι εκείνος που σκοτώνει τον κανγκασέιρο Κουρίσκου, υπηρετώντας την εξουσία. Τώρα του ανατίθεται μια άλλη αποστολή, να σκοτώσει έναν καινούριο κανγκασέιρο που εμφανίστηκε ξαφνικά σε μια περιοχή, αρχηγό ξεσηκωμένων αγροτών που θέλουν να τους πάρουν τη γη, με πνευματικό ηγέτη την Dona Santa. Την αποστολή τού την αναθέτει ο διεφθαρμένος αστυνομικός διευθυντής.

Πού παίζεται