Ρωσία. Παίρνει το τρένο Μόσχα-Βλαδιβοστόκ επτά ημέρες για να περάσει επτά ζώνες ώρας. Είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική διαδρομή στον κόσμο. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι ταξιδεύουν από την τρίτη τάξη.

Πού παίζεται