Η έκθεση με τίτλο ”Never Cross the Same River Twice” σε επιμέλεια του Γαλλο-Τογκολέζου Kisito Assangni και της Ελληνοβρετανίδας Αριάνα Καλλιγά, είναι μια έρευνα που εξελίσσεται σε διαφορετικά χρονικά πεδία και περιλαμβάνει εκτεταμένες βιντεογραφίες που στόχο τους έχουν την προώθηση νέων οικουμενικών και συλλογικών σχέσεων. Η έκθεση παρουσιάζεται από τις 12 Ιουνίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2021 στο space25.

Έχοντας ξεκινήσει το 2020 ως ένα ταξιδιωτικό ερευνητικό project, συνδέει δύο σύνορα που ξεδιπλώνονται παράλληλα, ιχνηλατώντας τις πρόσφατες πρακτικές της κινούμενης εικόνας 11 διεθνών καλλιτεχνών, που επιλέχθηκαν από τον Assangni και 6 Ελλήνων καλλιτεχνών που προσκλήθηκαν από το space52.

Never Cross the Same River Twice

Stefanos Tsivopoulos, Glow In The Dark (2016), single channel video installation. Film Still. Courtesy of the artist

Never Cross the Same River Twice

Gilivanka Kedzior, All Along The Way (2018). Courtesy of the artist

Τα επιλεγμένα βίντεο λειτουργούν ως οπτικός διάλογος με κινηματογραφικές αισθητικές και αφηγήσεις που διεγείρουν το μυαλό και τη φαντασία. Έχοντας ως αναφορά τη ρήση του Ηράκλειτου για το ποτάμι, όπου συλλαμβάνει την ταυτότητα σαν κάτι που βρίσκεται σε συνεχή εναλλαγή, ο τίτλος της έκθεσης αποτελεί κάλεσμα για επινόηση νέων τόπων στη θέση των παγιωμένων περιβαλλοντικών, πολιτικών και ρυθμιστικών συστημάτων. Διερευνώντας τα όρια του φιλμ ως ακτιβισμό, αρκετά από τα έργα αντανακλούν αυτό που ο Walter Mignolo όρισε ως «επιστημονική ανυπακοή και απο-αποικιακή ελευθερία».

Never Cross the Same River Twice

Monica De Miranda, Beauty (2018). Film Still. Courtesy of the artist.

Never Cross the Same River Twice

George Drivas, Kepler, (2014), PCAI Collection.

Η έκθεση συνοδεύεται από εβδομαδιαίες παρουσιάσεις και ομιλίες, συμπεριλαμβανομένης και μιας βραδιάς που διοργανώνει το 12ο Εργαστήριο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (LAB12). Το project ”Never Cross the Same River Twice” έχει στόχο να επεκτείνει και να συμπυκνώσει τις θεματικές που συνυφαίνονται μέσω του προγράμματος της έκθεσης: ιστορία, γενεαλογία, πνευματικότητα, μνήμη, αποικιοκρατία, αφρο-φουτουρισμός, φεμινισμός, διασπορά, ταυτότητα, παγκοσμιοποίηση, καταναλωτισμός και μύθος.

*Cover photo: Ariana Papademetropoulos, Baby Alone in Babylon (2019), PCAI Collection