Η Νίνα Παππά παρουσιάζει την 8η ατομική της έκθεση στο About: με τίτλο «2013» από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 2013. Η έκθεση είναι ένα σύνολο κολάζ από εκτυπωμένες εικόνες στρατιωτικών παρελάσεων.

Κάθε κολάζ είναι μία σύνθεση τριών διαδοχικών σκηνών από μία βιντεοσκοπημένη παρέλαση. Η τελική σύνθεση διατηρεί παντού την ίδια ακολουθία τοποθέτησης θραυσμάτων της κάθε σκηνής, δηλαδή πάντα προηγείται ένα κομμάτι από την πρώτη σκηνή, ακολουθεί ένα κομμάτι από τη δεύτερη και ένα κομμάτι από την τρίτη σκηνή.

Αυτή η σειρά τοποθέτησης δημιουργεί ένα μοτίβο που κατακερματίζει την εικόνα, αποδίδοντάς της μια αίσθηση κίνησης που δεν ολοκληρώνεται. Οι φιγούρες που παρελαύνουν καθώς και ο περιβάλλων χώρος βρίσκονται έτσι σε κατάσταση αιώρησης.