Η ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Nomads’ Land» διερευνά μερικές από τις διαφορετικές πτυχές της ζωής του σύγχρονου καλλιτέχνη-νομάδα που βρίσκεται συνεχώς εν κινήσει ανά τον κόσμο, ψάχνοντας για νέα εδάφη έμπνευσης, δημιουργίας, παρουσίασης και προώθησης της δουλειάς του. Αυτό το είδος της ύπαρξης, που ζει «καθ’οδόν», ήταν ο συνήθης τρόπος ζωής των πρωτόγονων κυνηγών-τροφοσυλλεκτών της Παλαιολιθικής περιόδου, πριν από την έλευση της γεωργίας, και εξακολουθεί να ασκείται σήμερα από νομαδικές κοινωνίες μικρής κλίμακας σε ένα μεγάλο μέρος του μη-Δυτικού κόσμου.

Η σύγχρονη αέναη μετακίνηση σημαίνει μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της σύνδεσης γεωγραφικών χώρων με διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές και εικονικά δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα ο καλλιτέχνης εξακολουθεί να είναι σε θέση να παραμένει συνδεδεμένος με όλες τις προσβάσιμες πληροφορίες μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες πραγματεύονται μέσα από την δική τους νομαδική εικαστική εμπειρία θέματα όπως τα πραγματικά και φαντασιακά όρια της κινητικότητας, τα εμπόδια στην επικοινωνία με το ανοικείο, την γεωγραφική και συναισθηματική «απομάκρυνση», τη φορητότητα της τέχνης, τη θέση του καλλιτέχνη ως πολιτικό και κοινωνικό ακτιβιστή και οραματιστή, τη ζωή σε δημόσιους χώρους ως μορφή εφήμερου νομαδισμού, την προσαρμοστικότητα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, της ζωής στις σύγχρονες συνθήκες.