Ζώνες Επαφής: Οι κοινωνικοί χώροι όπου διαφορετικές κουλτούρες συναντώνται, συγκρούονται και παλεύουν μεταξύ τους, συχνά σε ένα πλαίσιο πολύ ασύμμετρων σχέσεων κυριαρχίας και υπαγωγής, όπως η αποικιοκρατία, η δουλεία, και τα συνεπακόλουθά τους, όπως υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. – Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation / Mary Louise Pratt (1992)

Ένα DJ set από τον Άγγελο Κράλλη (CHICKN), σαν απόπειρα εφήμερης αυτο-εθνογραφίας που παρέχει το ασυμβίβαστο soundtrack του Αττικού ορίζοντα χωρίς καμία Ακρόπολη.