Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση της Αλίκης Παλάσκα με τίτλο «Le temps reste immobile comme un espace clos/O χρόνος παραμένει ακίνητος, όπως ενας κλειστός χώρος». Η έκθεση που έχει δανειστεί τον τίτλο της από το βιβλίο του Guy Debord “Η κοινωνία του θεάματος” διαρκεί από τις 15 Νοεμβρίου 2012 έως τις 12 Ιανουαρίου 2013.

Η έκθεση αποτελεί προέκταση της προηγούμενης της Αλίκης Παλάσκα, συνδυάζοντας και τώρα εγκαταστάσεις με ζωγραφική πάνω σε ύφασμα. Η Αλίκη Παλάσκα δημιουργεί ένα περιβάλλον που αποτελείται από επιμέρους εγκαταστάσεις διαφορετικής κλίμακας και ένα βίντεο. Ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με τις έννοιες του χώρου, του χρόνου και του θεάματος, τις οποίες η καλλιτέχνης προσεγγίζει – με κάποια στοιχεία θεατρικότητας – ως ένα σύμπλεγμα ιδεών που μέσα από τα έργα της βρίσκονται σε ένα διαρκή διάλογο. Εδώ αναιρείται η γραμμικότητα του χρόνου και επισημαίνεται ο χώρος ως ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο συμβάινουν ανεξάρτητα γεγονότα.