Η έκθεση νέων μέσων αποτελεί σχολιασμό της οικονομικής κρίσης και των διαφορετικών αφηγήσεων που αυτή δημιουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνδέει την οικονομία με τη ζωή των ανθρώπων, θέλοντας έτσι να ασκήσει κριτική στον τρόπο που δημιουργούνται σχέσεις αλλά και αντίρροπες δυνάμεις ανάμεσά τους. Η ίδια η επιλογή του χώρου για την παρουσίαση της έκθεσης νέων μέσων, στοχεύει να λειτουργήσει ως σχολιασμός και αντίστιξη και παράλληλα ως παρότρυνση για κριτική σε μία νέα περίοδο – κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά- της οποίας είμαστε όλοι κοινωνοί και ενίοτε σχολιαστές.

Εντάσσοντας το πρόθεμα «re-» στον τίτλο, γίνεται μια έμμεση αναφορά στην επανέναρξη μιας νέας εποχής, η οποία δομείται εντός (και όχι εκτός) της ιστορικότητας, αλλά και μέσα από αναφορές στο παρελθόν σε επίπεδο κοινωνικό, παγκόσμιο και πανανθρώπινο. Πρόκειται για μία διεθνή έκθεση με συμμετοχές πολύ γνωστών καλλιτεχνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έργο τους παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο καλλιτέχνης Maurice Benayoun θα έρθει στα εγκαίνια και θα βρίσκεται στην έκθεση για να εξηγήσει το έργο του αλλά και να συζητήσει με το ελληνικό κοινό για τα νέα μέσα και τη θέση τους στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της σύγχρονης τέχνης.