Η λέξη ‘πρίγκηψ’ που προέρχεται από τη λατινική λέξη ‘princeps’, χρησιμοποιείται στην έκθεση με την έννοια του πρώτου σε μία κοινωνία.

Αρχόντισσες ή πριγκίπισσες, ιέρειες ή θεραπεύτριες και μάγισσες, γυναίκες με κύρος γένους ή γνώσης, ντόπιες που ξεχώρισαν ή άλλες που παρέλαβαν και υιοθέτησαν πολιτισμικά στοιχεία άλλων κοινωνιών ακόμα και από άνδρες που οι ίδιες παντρεύτηκαν στην πατρίδα τους -ντόπιους ή ξένους- ή ακόμη και αυτές που για λόγους επιγαμίας ή άλλους, ταξίδεψαν από τη μια περιοχή σε μια άλλη, είναι οι γυναίκες αυτές τις οποίες εξετάζει η έκθεση “Πριγκίπισσες της Μεσογείου στην αυγή της Ιστορίας” στο μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από τις 13 Δεκεμβρίου 2012 έως τις 8 Μαΐου 2013.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 24 σύνολα από ταφές γυναικών από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία. Μέσα από τις ταφές που έχουν επιλεχθεί, η συγκέντρωση πλούτου και κτερισμάτων από τη μια μεριά αλλά και η συγγένεια των ταφικών εθίμων από την άλλη, δημιουργούν ένα ιδεολογικό ρεύμα και μια κοινωνική διάσταση, καθώς φαίνεται ότι οι γυναίκες αυτές υψηλού κύρους στις κοινωνίες τους, υπήρξαν φορείς μεταφοράς πολιτισμικών και ιδεολογικών στοιχείων.

photo: Χρυσοί δίσκοι με έκτυπη διακόσμηση, 950 π.Χ. περίπου, Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας, Οι δίσκοι ήταν τοποθετημένοι στο στήθος της γυναίκας. Φωτογραφικό Αρχείο ΙΑ΄ ΕΠΚΑ©. Φωτογράφος: Ειρήνη Μιέρη ©