Το RB επιστρέφει σπίτι. Συνεχίζουμε με μια σπιτική performance στο Βοτανικό. Οι κανόνες της κατοίκησης έχουν ανατραπεί.

Χτίζεται ένα εικαστικό παιχνίδι με τα πλαίσια και τα «κάδρα» που μας περιβάλλουν και συχνά μένουν απαρατήρητα. Όλα ξεκινούν από μια εξαντλητική παρατήρηση αυτών των κάδρων σε κάθε δυνατή και συχνά ασυναίσθητη εκδοχή.

Το κάδρο κάποτε είναι μια σκέψη, μια άποψη για τα πράγματα, στην προκείμενη περίπτωση ξεκινάμε από κάτι απτό. Τα σώματα ακολουθούν νέους κανόνες που το κοινό θα ανακαλύψει. Η συνθήκη είναι ανοιχτή σε όσα συμβαίνουν και το κοινό μπαίνει και βγαίνει ελεύθερα. Το σώμα εξετάζεται ως χώρος και ο χώρος του σπιτιού ως άλλο σώμα σε κίνηση.