Η ομάδα Όνειρο παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Sex Trafficking», μια πτυχή της διεθνικής σωματεμπορίας. Μέσα από τις πραγματικές μαρτυρίες θυμάτων σωματεμπορίας από όλον τον κόσμο αφηγούμαστε την ιστορία των σύγχρονων σκλάβων της βιομηχανίας του σεξ.

Το λαθρεμπόριο γυναικών είναι πολύ πιο επικερδές από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Σε αντίθεση με τις ναρκωτικές ουσίες, μια γυναίκα δε χρειάζεται να καλλιεργηθεί, να ωριμάσει, να διυλιστεί και να συσκευαστεί. Σε αντίθεση με τις ναρκωτικές ουσίες, μια γυναίκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές από τον καταναλωτή.