Η έκθεση “Silent Space Stand Still”, που φιλοξενείται στο τζαμί του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης διαρκεί από τις 29 Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου 2013 και διερευνά τη χρήση του ήχου σε ένα τζαµί στο κέντρο της Αθήνας, που εδώ και καιρό είναι σιωπηλό.

Οι τέσσερις καλλιτέχνες που παίρνουν µέρος στην έκθεση και χρησιµοποιούν το µέσο του ήχου στο έργο τους, παρουσιάζουν µια performance, µια οµιλία ή ένα δρώµενο µέσα ή στο περίγυρο του τζαµιού. Μετά το πέρας κάθε performance, έργα του εκάστοτε καλλιτέχνη µε κεντρικό στοιχείο αυτό του ήχου, στεγάζονται στο τζαµί για µια εβδοµάδα. Η έκθεση φαινοµενικά λειτουργεί ως µια σειρά από ατοµικές έκθέσεις, οι οποίες όµως µέσα από τον ρυθµό, τις παύσεις, τα στίγµατα και τις εναλλαγές τους, τελικά ενορχηστρώνονται σε ενιαίο σύνολο.

Η έκθεση έχει ως στόχο να δηµιουργήσει ένα διάλογο µε το χώρο του τζαµιού έτσι ώστε να τον βιώσουµε εκ νέου, µέσα από την έκφραση έργων σύγχρονης τέχνης. Πιο συγκεκριµένα η έκθεση τοποθετεί µετά από αιώνες τον ήχο σε ένα χώρο αρχικά φτιαγµένο για το µέσο αυτό, θυµίζοντάς την πρωταρχική χρήση του.

Η έκθεση διερευνά πώς ο ήχος µπορεί να ενεργοποιήσει και να πλαισιώσει το φυσικό χώρο µέσα από ποικίλες προσεγγίσεις, όπως ο ρυθµός, η κρούση, η συχνότητα, η χρήση της φωνής αλλά και άλλων πιο σύγχρονων µέσων, όπως η δειγµατοληψία των ήχων και η ψηφιακή σύνθεση. Μέσα από µια σειρά παρεµβάσεων η έκθεση αναδεικνύει τον ήχο µέσα στον ιστορικό χώρο του τζαµιού ενώ παράλληλα προσδιορίζεται από αυτόν. Έτσι µέσω µιας νέας σύγχρονης προσέγγισης, ο ήχος αντηχεί και πάλι για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.silentspacestandstill.gr

photo:Cevdet Erek, Jingle, (2012), glass, sound and iPod, dimensions variable, photo Peter Cox, courtesy Akinci Gallery

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013: Αθανάσιος Αργιανάς
Παρασκευή 5 Απριλίου 2013: Dani Gal
Παρασκευή 12 Απριλίου 2013: Tarek Atoui
Παρασκευή 19 Απριλίου 2013: Cevdet Erek

Ώρα έναρξης στις 21.00