Η έκθεση «Σχεδιασμοί και Προγράμματα Υλοποίησης», που φιλοξενείται στο CAMP! από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαρτίου 2013 σε επιμέλεια και κείμενα του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, πραγματοποιείται σε συνάρτηση προς την πρώτη ομαδική έκθεση του επιμελητή, που είχε οργανώσει το 1976 στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, με με τίτλο «Διαδικασίες/Συστήματα».

Η ιδέα εκείνης της έκθεσης ήταν ότι το καλλιτεχνικό έργο συνίσταται στο σύνολο των διαδικασιών που το συγκροτούν και ότι δεν το χαρακτηρίζει απλά η τελευταία του μόνο, η εμφανής και η οριστική του, οπτική κατάληξη. Η σημερινή έκθεση ολοκληρώνει το συλλογισμό εκείνης της έκθεσης με ένα πρόσθετο συστατικό ερώτημα: ως πόσο οι υλοποιήσεις των προθέσεων ταυτίζονται με την πρόθεση ώστε να μην υπολείπονται ως προς την πρόθεση ή να μη περισσεύουν ως προς την πρόθεση -ως πόσο εν τέλει εκείνο που γίνεται ανταποκρίνεται πράγματι σ’ εκείνο που είχε την πρόθεση να γίνει ή σ’ εκείνο που λέγεται γι’ αυτό που γίνεται;

Σε αντίθεση προς την εξωστρέφεια μεταμοντέρνων θεωριών, ο επιμελητής και συγγραφεύς αυτής της έκθεσης επιστρέφει στην αρχική οντολογική σύσταση της καλλιτεχνικής έκφρασης, δηλαδή τη σχέση ενός βλέμματος με ένα κόσμο τον οποίο διεκδικεί να προσδιορίσει.