Με αυτή την έκθεση εγκαινιάζεται ένας εκθεσιακός κύκλος που επιχειρεί να αναδείξει το έργο νέων καλλιτεχνών. Το εγχείρημα ξεκινάει με την παρουσίαση μιας επιλογής αποφοίτων των τριών τελευταίων ετών, από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Τα περισσότερα έργα είναι μέρος της πτυχιακής των καλλιτεχνών, ενώ άλλα αποτελούν εξέλιξη της πρακτικής τους μετά την αποφοίτηση. Οι επόμενες εκθέσεις του κύκλου προσδοκούν να διευρύνουν το πλαίσιο παρουσιάζοντας καλλιτέχνες που προέρχονται από όλες τις σχολές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Πρωταρχικός στόχος αυτής της έκθεσης είναι το ξεκίνημα παραγωγικού διαλόγου γύρω από το έργο νέων εικαστικών και η ανάδειξη σύγχρονων πρακτικών που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παρατηρώντας τις πρόσφατες πτυχιακές εκθέσεις διακρίνει κανείς νέες κατευθύνσεις που διαμορφώνονται μέσα και έξω από τα εργαστήρια, τόσο σε επίπεδο τεχνικής όσο και θεματολογίας. Η ανάγκη παρουσίασης νέων δημιουργών προέκυψε από την έλλειψη εκθεσιακού πεδίου που να προβάλλει τη δουλειά τους έξω από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το taf δίνει αυτή τη δυνατότητα φέρνοντας τους χώρους των σχολών πιο κοντά στο κοινό της πόλης, μέσα από μια επιμελητική διαδικασία.