21 Σεπτεμβρίου - 12 Οκτωβρίου 2019

Η Αιμιλία Μπουρίτη παρουσιάζει το πρώτο μέρος του έργου με τίτλο «Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου. Ένα Συλλογικό Έργο στην Αγροτική, Μεταβιομηχανική, Πολυπολιτισμική Κοινότητα του Ασπροπύργου» από τις 21 Σεπτεμβρίου.