30 Ιουν 2017

Η Tate Modern ανακοίνωσε μόλις την πιο μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του Αμεντέο Μοντιλιάνι τον Νοέμβριο του 2017 και εμείς καταγράφουμε την τραγική ζωή και τον ιδιαίτερο πλούτο δημιουργίας του.