02 Ιουνίου - 04 Ιουλίου 2018

Πλατεία Νερού - Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου, Μονή Λαζαριστών

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος Παυλίδης ανεβαίνουν στο ίδιο stage σε 4 πόλεις «Από γιορτή σε γιορτή» τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.