28 - 30 Ιουνίου 2018

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Από τις 28 Ιουνίου στην αυλή του Μορφωτικό Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης θα παρουσιαστεί μια συναυλία κλασικής μουσικής, σε δύο μέρη − στο πρώτο θα παρουσιαστεί το έργο Affection και στο δεύτερο το έργο No Answer.