08 Δεκεμβρίου 2016 - 29 Ιανουαρίου 2017

Μουσείο Μπενάκη - Κτήριο της οδού Πειραιώς

Μια ανέκδοτη όψη της Αθήνας μέσα από τα παράθυρα και τα διαφορετικά βλέμματα των κατοίκων της στο συμμετοχικό φωτογραφικό έργο της Γιάννας Ανδρεάδη «Αθήνα Θέα» στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.