17 Μαρτίου 2018 - 28 Φεβρουαρίου 2019

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Μία έκθεση με έργα του πρωτοπόρου ζωγράφου του 20ού αιώνα, Διαμαντή Διαμαντόπουλου, από τη Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης του συλλέκτη Ζαχαρία Πορταλάκη.