27 Ιουν 2019

Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων Κράτους(Γ.Α.Κ.)

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Αρχείων 2019 διοργανώνεται μια εορταστική εκδήλωση στις 27 Ιουνίου 2019 στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ.