17 - 21 Οκτωβρίου 2017

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Tρεις παραστάσεις σύγχρονων κυπριακών θεατρικών έργων, από κυπριακά θεατρικά σχήματα παρουσιάζονται από τις 17 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2017, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.