19 Φεβρουαρίου - 01 Μαρτίου 2020

Κινηματογράφος Δαναός 1, Κινηματογράφος Ααβόρα, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Το ντοκιμαντέρ «Μέσα στο Μοντεσσόρι», που μπαίνει μέσα σε πέντε σχολικές τάξεις για να ανακαλύψει τη μοντεσσοριανή μέθοδο, παρουσιάζεται σε τρεις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 19 Φεβρουαρίου.