30 Σεπ 2017

Καμπαρέ, στενά, το Μουλέν Ρουζ και πάντα οι γυναίκες ταυτίζονται απόλυτα με το όνομα του Τουλούζ Λωτρέκ, ενός από τους μεγαλύτερους Γάλλους χαράκτες, ζωγράφους σχεδιαστές και εικονογράφους που πέρασαν από την ιστορία της τέχνης.