06 Μαΐου - 11 Ιουνίου 2019

Studio Μαυρομιχάλη

Η «Βιολέτ στη γη», με τον πρωτότυπο τίτλο «Violette sur la Terre» το έβδομο θεατρικό έργο της Carole Fréchett παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την νέα ομάδα Μετεωρίτες από τις 6 Μαΐου.