14 - 28 Ιουλίου 2019

Λαογραφικό Μουσείο Σαμοθράκης

Η ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Ηλεκτρίς - how to think like a mountain θα πραγματοποιηθεί στη Σαμοθράκη, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Θέρμα και στο Λαογραφικό Μουσείο Χώρας.