19 - 20 Νοεμβρίου 2016

Πλατεία Ομονοίας

Η χορευτική performance της ομάδας «όχι παίζουμε/ UrbanDig Project» εμπνέεται από τη συλλογή ιστοριών "κάτω από το ορατό" της πλατείας Ομονοίας, στο πλαίσιο της Έκθεσης “[OUT]TOPIAS” του Μουσείου Μπενάκη.