08 - 12 Απριλίου 2017

Διπλάρειος Σχολή

Η έκθεση «Το Ελλαδικό Αντιπαράδειγμα» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της documenta 14, από την Πέμπτη 6 Απριλίου έως την Τετάρτη 12 Απριλίου, στη Διπλάρειο Σχολή.