05 Ιαν 2019

Τυπογραφείο Εκδόσεων Διάττων

Ο Νίκος Βοζίκης, από τους τελευταίους που ασχολείται με την κλασική τυπογραφία, υποδέχεται στις 5 Ιανουαρίου στον χώρο, όπου τυπώνει βιβλία με την τυποτεχνική της κλασικής τυπογραφίας το κοινό.

24 Οκτωβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2018

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Σπάνιες εκδόσεις του 16ου αι. σπουδαίων εκπροσώπων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που επιμελήθηκαν σημαντικοί εκδοτικοί οίκοι της εποχής, από τις 24 Οκτωβρίου.

22 Μαρ 2017

Η νέα έκθεση του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη με τίτλο «Αρχέτυπα. Όψεις της Πρώιμης Ελληνικής Τυπογραφίας» παρουσιάζει 29 αρχέτυπα του πρώτου αιώνα της τυπογραφίας από την πλούσια συλλογή της Ιστορικής του Βιβλιοθήκης.