02 Ιουλ 2018

Η Urbanact προχωράει στην υλοποίηση ενός μοναδικού ολοκληρωμένου πιλοτικού προγράμματος, στο οποίο 3 καλλιτέχνες για ένα μήνα θα υλοποιήσουν μια σειρά δημόσιων τοιχογραφιών στα ελληνικά νησιά.